Услуги

Разработка, интеграция и поддръжка на специализиран софтуер

Одити и изготвяне на препоръки за подобряване на информационната сигурност

Инсталация, конфигурация и администрация на Windows и Linux операционни системи и свързаните с тях подсистеми и приложения

Инсталация, конфигурация и поддръжка на всички предлагани от нас решения