Работим съгласно българските и европейски правни наредби за информационни технологии, информационна сигурност и комуникационни системи. Обслужваме хетерогенни системи, осигуряваме платформена независимост, оразмеряваме Open Source системи.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ

РАЗРАБОТКА НА СОФТУЕР

Дейности по управление на проекти в областта на информационната сигурност

Одити и анализи на съществуващата информационно-технологична среда

Бизнес консултации