Нов подход към сигурността на информационната инфраструктура в организацията

xGen

Забравете технологията „next-gen” и открийте XGen ™ security – нов клас софтуер за защита, който е насочен към пълната гама от постоянно променящи се заплахи. Вместо да използва отделни решения за сигурност, които не споделят информация, XGen ™ security осигурява комбинация от техники за защита от стандартни и свързани заплахи, която може да предпази вашата организация от невидимото и непознато зловредно присъствие в мрежата.

Всички решения на Trend Micro са базирани на XGen ™ security

Интелигентни, оптимизирани и допълващи се решения за ИТ сигурност за вашия свързан свят

Hybrid Cloud

Защита на хибридни и облачни среди

Подсигурете вашите данни и приложения с цялостна защита, оптимизирана за виртуални и облачни среди.

Network Defense

Защита на мрежата

Засечете и се защитете от напреднали заплахи навсякъде в мрежата.

User Protection

Защита на потребителите

Осигурете максимална защита с минимално въздействие върху всички потребителски дейности - по всяко време и навсякъде.

DEEP SECURITY - Защита на хибридни и облачни среди

Опростете управлението на сигурността и подобрете видимостта между физически, виртуални, облачни и контейнерни среди

Предоставяйки множество техники за сигурност в един продукт, Deep Security прави внедряването и управлението на сигурността по-бързо и по-лесно, опростявайки прехода от физически към виртуални среди и към облака. Той също така включва поддръжка на архитектури за микро-услуги и защита на Docker контейнери, осигурявайки последователен начин за защита на центровете ви за данни. Deep Security включва централизирано управление, автоматизирано откриване на сървъри и защита от уязвимости, за да ви спестят време и ресурси, като използвате интеграция със среди като VMware, AWS и Microsoft Azure, оптимизирани за максимална ефективност без компромис със сигурността.

NETWORK DEFENCE – Сигурност за вашата мрежа

Отидете отвъд next-gen IPS, за да откривате, анализирате и предотвратявате напреднали заплахи и насочени атаки

По-интелигентна защита

Постигнете по-бързо време за защита от известни, неизвестни и неразкрити заплахи
  • Защитете се от неразкрити заплахи средно 72 дни* преди пачовете от производителя чрез изключителен достъп до информация за уязвимостите от инициативата Zero Day Initiative (*средно за 2017г.).
  • Подавайте автоматично подозрителни обекти към персонализиран сандбокс, който е изображение на точно копие на корпоративната среда за детонация и анализ, осигурявайки разширен слой защита.
  • Спрете страничното движение на неизвестни заплахи, които компрометират вашите съществуващи защити по периметъра.
  • Откривайте и блокирайте неизвестни заплахи, свързани с познати семейства зловреден код и неизвестен зловреден софтуер в реално време с патентовано машинно обучение.

Оптимизирана производителност

Оптимизирайте сигурността с висока производителност и автоматизирана защита, която отговаря на вашата хибридна среда

Постигнете до 40 Gbps пропускателна способност при ниска латентност (<40 микросекунди) във водещ на пазара 1U форм фактор, който може да бъде натрупан до 120 Gbps (3U). Подсигурете облачните среди с хост-базирано IPS решение, което се интегрира с най-разпространените облачни и контейнерни платформи и прилага споделена интелигентна информация за заплахите, използвана в нашите решения за мрежова защита. Защитете се срещу уязвимости и трафик-протоколи, уникални за IoT / IIoT устройства, които разчитат на защита на ниво мрежа и когато не могат да бъдат приложени мерките за сигурност на крайните точки.

Автоматизирани и свързани

Приоритизирайте и отговорете на най-критичните заплахи със споделяната в реално време интелигентна информация за заплахите, централизираните анализи за заплахи и автоматичното възстановяване

Интегрирайте сигурността в мрежите, крайните точки и хибридните облачни среди на вашата организация с Trend Micro Connected Threat Defence за автоматизирано и по-бързо време за защита. Предотвратявайте, откривайте и отговаряйте на заплахите през целия им жизнен цикъл с централизираните анализи за заплахи и видимост и контрол, използвайки специализирани сканиращи технологии, персонален сандбокс и безпроблемна корелация. Възползвайте се от водещата на пазара интелигентна информация за заплахи от Trend Micro Research, нашата Smart Protection Network и инициативата Zero Day Initiative.

По-интелигентна защита

Постигнете по-бързо време за защита от известни, неизвестни и неразкрити заплахи
  • Защитете се от неразкрити заплахи средно 72 дни* преди пачовете от производителя чрез изключителен достъп до информация за уязвимостите от инициативата Zero Day Initiative (*средно за 2017г.).
  • Подавайте автоматично подозрителни обекти към персонализиран сандбокс, който е изображение на точно копие на корпоративната среда за детонация и анализ, осигурявайки разширен слой защита.
  • Спрете страничното движение на неизвестни заплахи, които компрометират вашите съществуващи защити по периметъра.
  • Откривайте и блокирайте неизвестни заплахи, свързани с познати семейства зловреден код и неизвестен зловреден софтуер в реално време с патентовано машинно обучение.

 

Оптимизирана производителност

Оптимизирайте сигурността с висока производителност и автоматизирана защита, която отговаря на вашата хибридна среда

 

Постигнете до 40 Gbps пропускателна способност при ниска латентност (<40 микросекунди) във водещ на пазара 1U форм фактор, който може да бъде натрупан до 120 Gbps (3U). Подсигурете облачните среди с хост-базирано IPS решение, което се интегрира с най-разпространените облачни и контейнерни платформи и прилага споделена интелигентна информация за заплахите, използвана в нашите решения за мрежова защита. Защитете се срещу уязвимости и трафик-протоколи, уникални за IoT / IIoT устройства, които разчитат на защита на ниво мрежа и когато не могат да бъдат приложени мерките за сигурност на крайните точки.
 

Автоматизирани и свързани

Приоритизирайте и отговорете на най-критичните заплахи със споделяната в реално време интелигентна информация за заплахите, централизираните анализи за заплахи и автоматичното възстановяване

Интегрирайте сигурността в мрежите, крайните точки и хибридните облачни среди на вашата организация с Trend Micro Connected Threat Defence за автоматизирано и по-бързо време за защита. Предотвратявайте, откривайте и отговаряйте на заплахите през целия им жизнен цикъл с централизираните анализи за заплахи и видимост и контрол, използвайки специализирани сканиращи технологии, персонален сандбокс и безпроблемна корелация. Възползвайте се от водещата на пазара интелигентна информация за заплахи от Trend Micro Research, нашата Smart Protection Network и инициативата Zero Day Initiative.

USER PROTECTION – Решения за защита на потребителите

Защитете потребителите и тяхната информация – на всяко устройство, всяко приложение, навсякъде

Максимална защита срещу нарастващи заплахи

Комбинацията от различни поколения защити предпазва от нарастващи заплахи, използвайки правилните техники в правилното време

Получете възможност да защитите данните си от новите заплахи, включително защита от уязвимости, контрол на приложенията, анализ на поведението, машинно обучение, EDR и MDR. Получете по-добра защита срещу спам, фишинг, злонамерен софтуер и насочени атаки на пощенския сървър, гейтуея и за SaaS-базирани приложения като Microsoft Office 365. Защитете физическите и виртуални десктопи, лаптопи и мобилни устройства и осигурете надежден достъп до уеб и уеб-базирани приложения.

Минимално въздействие върху ИТ с централизирана видимост и контрол

Опростеното администриране на сигурността намалява тежестта върху ИТ специалистите и им позволява да управляват заплахите и защитата на данните между множество слоеве, чрез една консолидирана конзола

Видимостта на множество слоеве за сигурност означава, че не е нужно да прескачате от конзола в конзола, за да разберете какво се случва със сигурността на вашите потребители. Изгледите, ориентирани към потребителите, ви позволяват лесно да разберете как заплахите засягат потребителя на всичките му устройства, за да можете лесно да откривате и отстранявате проблеми.

Опростени и свързани пакетни решения

Традиционните решения за сигурност не могат да се справят със заплахите, с които се сблъсквате – използването на различни продукти за справяне с отделни предизвикателства увеличава сложността и може да остави празнини в сигурността ви

Свързаните слоеве за защита споделят информация за заплахите в реално време, така че вашата сигурност се адаптира непрекъснато. Гъвкавите модели на локално, облачно и хибридно внедряване отговарят на вашата ИТ среда ежедневно. Опростено, базирано на брой потребители лицензиране, чрез Trend Micro Smart Protection Suites, което включва крайни точки, имейл и уеб сигурност, както и защита за SaaS приложения.

Максимална защита срещу нарастващи заплахи

Комбинацията от различни поколения защити предпазва от нарастващи заплахи, използвайки правилните техники в правилното време

 

Получете възможност да защитите данните си от новите заплахи, включително защита от уязвимости, контрол на приложенията, анализ на поведението, машинно обучение, EDR и MDR. Получете по-добра защита срещу спам, фишинг, злонамерен софтуер и насочени атаки на пощенския сървър, гейтуея и за SaaS-базирани приложения като Microsoft Office 365. Защитете физическите и виртуални десктопи, лаптопи и мобилни устройства и осигурете надежден достъп до уеб и уеб-базирани приложения.

 

Минимално въздействие върху ИТ с централизирана видимост и контрол

Опростеното администриране на сигурността намалява тежестта върху ИТ специалистите и им позволява да управляват заплахите и защитата на данните между множество слоеве, чрез една консолидирана конзола

Видимостта на множество слоеве за сигурност означава, че не е нужно да прескачате от конзола в конзола, за да разберете какво се случва със сигурността на вашите потребители. Изгледите, ориентирани към потребителите, ви позволяват лесно да разберете как заплахите засягат потребителя на всичките му устройства, за да можете лесно да откривате и отстранявате проблеми.

Опростени и свързани пакетни решения

Традиционните решения за сигурност не могат да се справят със заплахите, с които се сблъсквате – използването на различни продукти за справяне с отделни предизвикателства увеличава сложността и може да остави празнини в сигурността ви

Свързаните слоеве за защита споделят информация за заплахите в реално време, така че вашата сигурност се адаптира непрекъснато. Гъвкавите модели на локално, облачно и хибридно внедряване отговарят на вашата ИТ среда ежедневно. Опростено, базирано на брой потребители лицензиране, чрез Trend Micro Smart Protection Suites, което включва крайни точки, имейл и уеб сигурност, както и защита за SaaS приложения.