MailStore benchmark

Стандартът в имейл архивирането

MailStore

Организацията ви може да се възползва от всички предимства на модерното и сигурно архивиране на електронната поща с MailStore. Софтуерът създава копия на всички имейли в централен архив, за да се гарантира сигурността и наличността на големи количества данни за период от няколко години. Потребителите могат да осъществяват достъп до имейлите си с помощта на уеб приложение, Microsoft Outlook или мобилно устройство и да търсят чрез тях със спираща дъха скорост.

Гъвкаво архивиране

MailStore ви позволява да архивирате имейла си, независимо коя система за електронна поща използвате. Това гарантира оптимална гъвкавост на вашата организация сега и в бъдеще. По време на процеса на архивиране няма да се правят промени в системата ви за електронна поща и няма да имате нужда от административен достъп.

Интегрирана технология

Концепцията на MailStore се състои от напълно интегрирана технология за съхранение, която може да управлява големи количества данни ефективно и безопасно. Тя не изисква външна система за управление на бази данни и е налице веднага след като конфигурацията е завършена.

Изключително бърз достъп до търсене

Потребителите имат достъп до архива с помощта на редица методи (като интегриране в Microsoft Outlook и Web Access) и бързо преглеждат имейлите, като използват невероятно ефективно пълнотекстово търсене. Възможен е достъп и чрез позната структура на папките.

Функции за съгласуваност

Технологичната концепция на MailStore помага на организациите да постигнат съгласуваност с изискванията, в това число и тези на eDiscovery. MailStore архивира имейли по централен, всеобхващащ и изолиран от външни намеси начин за период от време. Той гарантира, че те могат да бъдат повторно локализирани.